Privacy verklaring

Bescherming van uw gegevens

Servaplant vindt de privacy van haar klanten en bezoekers van haar websites zeer belangrijk en handelt vanuit dat oogpunt. Aangezien wij gegevens van klanten opslaan ten behoeve van onze dienstverlening en administratie hechten wij er aan u te informeren over ons beleid op privacy gebied.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. Servaplant gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten. Wij letten er op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat echt nodig is.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of om andere als boven genoemde redenen verstrekken aan derden.

Gegevensbeveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd administratiesysteem om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met de mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Inzage en wijzigen gegevens

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Onze website gebruikt alleen functionele cookies. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in- of uitschakelen en verwijderen.

Websites van andere bedrijven

Servaplant is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites die via links aan onze website gekoppeld zijn. Lees daarom de privacyverklaring van deze websites voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Wijzigingen in privacyverklaring

Servaplant houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op via service@servaplant.nl