Disclaimer

Ondanks grote zorgvuldigheid kan de juistheid en veiligheid van deze site niet volledig gegarandeerd worden.

Servaplant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de onvolledigheid of onjuistheid van op de site weergegeven informatie. De verantwoordelijkheid voor het veilig downloaden van informatie van de site berust bij u.

Servaplant heeft invloed noch controle op gehyperlinkte internetsites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor hun inhoud en kwaliteit.